Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacy beleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Wie zijn wij

Swieringa Automaterialen is een groot- en detailhandel in automaterialen. Wij verkopen en leveren vanuit drie locaties automaterialen:

Swieringa Automaterialen Gorredijk
De Kromten 16
8401 JJ Gorredijk
0513-463284
info@swieringa-automaterialen.nl
www.swieringa-automaterialen.nl

Swieringa Automaterialen Heerenveen
Skrynmakker 8
8447 GH Heerenveen
0513-623178
heerenveen@swieringa-automaterialen.nl
www.swieringa-automaterialen.nl

Swieringa Automaterialen Sneek
Lorentzstraat 11
8606 JP Sneek
0515-411533
sneek@swieringa-automaterialen.nl
www.swieringa-automaterialen.nl

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vragen kunnen gericht worden aan hester@swieringa-automaterialen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Swieringa Automaterialen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dit privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Swieringa Automaterialen.

Swieringa Automaterialen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Swieringa Automaterialen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Swieringa Automaterialen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Kortom we gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Swieringa Automaterialen gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Swieringa Automaterialen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Swieringa Automaterialen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waar wij over beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hester@swieringa-automaterialen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Swieringa Automaterialen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Omdat wij echter ook afhankelijk zijn van externe partijen voor de veiligheid en overdracht van informatie, kunnen wij hier geen 100% garantie geven. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hester@swieringa-automaterialen.nl